Fibersprænging i baglåret – undersøgelse og behandling

En videnskabelig gennemgang af endnu en stor løbeskade i forbindelse med sprint og boldspil – denne gang Fibersprængning i baglåret.

Hvad skal man gøre for at komme over denne skade hurtigst muligt – følg den fiktive case, og bliv holdt i hånden igennem din egen skade.

God læsning.

Akut muskelskade i hasemuskulaturen, Litteraturgennemgang