Mission

LøbestilsANALYSE + LøbestilsTILRETNING = LØBESTILS-OPTIMERING
…ingen halve løsninger hér!

Hvad får jeg så for pengene…læs her

Løbestilsoptimering, optimering af løbestil, tilretning af løbestil, eller run-fit. Uanset navnet får du mest ud af det, hvis der er faglig kompetence og kvalitet bag. Man får højere faglig kvalitet, end ved en løbestilsanalyse samt rådgivning med angående skadesforebyggelse, skadesbehandling eller bare ja…optimering af din løbestil.

Copenhagen RunningLab, er en fysioterapeutisk virksomhed med fokus på løb, løbeskader og løbestil.

Kontakt for løbestilsoptimering.


 Pragmatisk perspektiv: ” Løb = en (primært) fremadrettet bevægelse af kroppen ved brug af skiftevis venstre og højre ben der styres af et kompleks af alle kroppens strukturer og bevæges i et mønster hvor der er dobbelt svævefase i kortere eller længere tid…”

Lars Henrik Larsen, UCN 2012


 

…at løbe kan da ikke være så svært, og det er det heller ikke. Men under løb forekommer individuelle forskelle på både biomekanisk og motorisk niveau, som gør at vi alle udfordres og belastes på forskellig måde. Dette kan medføre skader som f.eks. knæsmerter, skinnebensbetændelse, ischias-symptomer, bækken- og lændesmerter.

Jeg tilbyder løbestilsoptimering, som inkluderer en analyse for at finde årsagssammenhænge til dine tilbagevendende løbeskader, for at mindske risikoen for opståen af skader. Anskues tilgangen i en kinematisk tankegang, vil dette betyde en øget fremdrift i løbet for samme mængde energi.
Det er selvfølgelig for alle niveauer, lige fra den nyopstartede fru. Hansen til eliteløberen.


 Motorisk kontrol perspektiv: “Løb = den enkelte løbers samlede strategi(er) til kontrol af samspillet mellem stabiliserende og mobiliserende faktorer med henblik på mest energiøkonomisk bevægelse af kroppen i fremadgående retning…”

Lars Henrik Larsen, UCN 2012, inspireret af Shumway-Cook, Wollacott, Gentile, Mulder, 1000 løbere og mange flere