Erfaring

Faglige kvalifikationer, for at udføre en kompetent løbestilsanalyse og -optimering
 • 7 års arbejde i klinisk praksis
 • Regionskurser under Dansk Selskab for Sportsfysioterapi (DSSF)
 • Specialekurser ved SDU (Syddansk Universitet) i samarbejde med DSSF
  • Muskelskaderehabilitering i relation til idræt
  • Senerehabilitering i relation til idræt
  • Analyse af bevægemønstre i relation til idræt
 • Fysioterapeutuddannelsen i Odense
  • Studiemedhjælper og -underviser ved fysioterapeutiske løbestilsanalyser
 • Fysioterapeut for det danske landshold i orienteringsløb (junior såvel som senior) 2009-2015
 • Kursus indenfor “Vidensbaseret undersøgelse af løbere og løb”
  • Analyse af belastning og bevægemønstre hos løbere på alle niveauer mhp. at diagnosticere, rådgive, rehabilitere og optimere løberens løb og løbetræning, og minimere risikoen for løberelaterede skader samt behandle skader.
Personlige kvalifikationer
 • Tidl. ungdoms- og juniorlandsholdsløber i orienteringsløb
 • 5-dobbelt Ironman, finisher
 • Sub-3 timer marathon-finisher
 • Nr. 6. ved ITU Long Distance Triathlon World Championships, Belfort France 2013