Løbestilsoptimering

Formålet med en løbestilsoptimering

En kinematisk løbestilsoptimering sigter på at mindske den belastning din krop udsættes for under løb. Når man løber forekommer der bevægelser i alle 3 plan (op/ned, side til side & rotation). En stor del af den bevægelse som ikke finder sted med det formål at bringe kroppen fremad, er en unødvendig belastning som skal modvirkes og absorberes af kroppen i modsatrettet muskelarbejde og landing.


“Vigtigst af alt……Ingen koncepttænkning eller “one-size-fits-all”-tankegang.
Al optimering bliver foretaget med udgangspunkt i DIN KROP OG DIT BEVÆGEMØNSTER”


Formålet er at minimere belastninger på muskler, sener og led, under løb, ved samtidig at øge det fremadrettede moment ved at minimere utilsigtede og uhensigtsmæssige medbevægelser.

Altså….
– løb hurtigere
– brug mindre energi
– formindsk kroppens belastning

Hvordan udføres det:

Der afsættes 90min til en løbestilsoptimering.

1) Først en kort snak om skadeshistorik og træningsmængde/-belastning.

2) Herefter bliver hele din krop bliver filmet på løbebånd, gerne med bar overkrop (af samme grundopfordres til at benytte tætsiddende løbebukser/-top).

3) Har du (løbe-)skader, undersøges om disse har en årsagssammenhæng med din løbestil.

4) Du bliver tilrettet på løbebåndet, så du mærker på egen krop, hvorledes du kan optimere dit løb.

5) Sammen gennemgås resultaterne og anbefalingerne, samt eventuelle styrkeøvelser/udstrækninger som vil være nødvendige.

Alt sammen får du med hjem på et USB-stick, i form af videoklip og skriftlig information, omkring hvordan du optimerer dit løb.

evt. 6) Vi booker en tid til opfølgning om 2-3 måneder, for at følge op på at den ønskede effekt er opnået, ved endnu en videofilmning på løbebånd, som sammenlignes med de første optagelser.